تماس با ما 2018-08-21T17:37:58+00:00

کیمیا طیور آماده خدمت رسانی

ارتباط با ما

☎️09125826138
☎️02188957047
☎️02188970589
☎️02188994130 فکس

⭐️اقلام مدلل(اوا تجارت صبا) دریافت آدرس تا ساعت 9 صبح فردا و واریز وجه تا ساعت 11 صبح
⭐️ کلیه اقلام محدود و با هماهنگی
⭐️تصویر كارت ملی و كد پستی و شناسه انبار الزامی است.
⭐️ آدرسهای فاقد شناسه انبار و یا با مغایرت در سامانه، کنسل می شوند.
⭐️کلیه اقلام و سفارشات بدون کنسلی
وبدون بارجایگزین